Ana Sayfa - AGON Life Coaching

İçeriğe git

Ana menü:

Koçluk nedir ?

Koçluk (Coaching) en kısa anlatımla; istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ve yönetim ilişkisidir.

İsteklerimizi hedeflere dönüştüren ve bizi adım adım yakalamak istediğimiz hedefe ve konuma taşıyan bütünsel bir sistemdir. Kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatan bir sistemdir. Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk sürecinin başlangıcı, ortası ve ölçülebilir sonuçları ile sınırları vardır.
 
Koçluk uygulayan kurumlar, çalışanlarının vizyonları ile organizasyonun vizyonu arasındaki uyumu sağlar ve bireysel performanslarını artırarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşırlar.
 
Kurumsal Koçluk, kurumsal farkındalık kazandırır.Vizyon,misyon ve hedefler belirlenir. İşletmelerin bulunduğu nokta ile hedefleri arasındaki mesafe saptanır ve tüm çalışanlar, işletmenin hedeflerine odaklanır. Stratejik planlama yapılır ve yol haritaları oluşturulur.
 
Kurumsal Koçluk çalışmalarında kurum içi “iletişim” ve “takım ruhu”esastır. Tüm çalışanların görüşleri dikkate alınır, farklı konularda beyin fırtınaları yaratılarak çalışanların tümü çözümün parçası haline getirilir.

AGON aynı zamanda da toplam kalite yönetimi anlayışı içerisinde maliyet ve fayda dengesi oluşturmak için kurulmuştur.

AGON Bireysel ve Kurumsal tüm müşterilerinin menfaatlerini farklı hizmetleri birleştirerek ekonomik olarak koruyan bir firmadır.
Çözüm üretiriz, gelişmenize destek veririz. Endişelerinizi giderir ve başarınız için çalışırız...

Bizimle çalışmak hayatınızı kolaylaştırır...  

 
Copyright 2017. All rights reserved.

AGON Consultancy
T : +90 216 706 1557
F : +90 216 386 8011
info@agon.gen.tr
İçeriğe dön | Ana menüye dön